Předmět činnosti

Základní filozofií společnosti BRES spol. s r.o. je individuální přístup k potřebám zákazníka se zaměřením na snížení provozních nákladů jím provozované budovy nebo technologického celku s využitím nejmodernějších technických zařízení.

Společnost BRES spol. s r.o. je spolehlivým partnerem pro dodávku komplexních řešení v oblasti technických zařízení budov. Společnost BRES spol. s r.o. byla založena jako inženýrská, projekční a dodavatelská firma společníky se zkušenostmi s projekcí, výstavbou a provozem energetických zařízení.

Činnost společnosti BRES spol. s r.o. je zaměřena na technické a ekonomické hodnocení potřeb zákazníka, organizaci a výkon všech činností spojených s energetikou, tj. zejména:

Konzultace
 • zpracování energetických studií
 • studie alternativ vytápění objektů
 • zhodnocení zpracovaného energetického auditu, návrh optimální varianty úsporných opatření
Projekce
 • projektová činnost v investiční výstavbě v oboru techniky prostředí staveb vč. zajištění stavebního povolení
 • zpracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatele staveb
 • výkon technického a stavebního dozoru
Realizace
 • realizace energetických celků na klíč
 • rozvody tepla, kotelny, výměníkové stanice, zdravotně technické instalace
 • kogenerační jednotky, tepelná čerpadla
 • absorbční tepelná čerpadla na plyn
Optimalizace provozu a výkon všech činností spojených s provozem
 • kontrola a zajištění všech legislativních činností spojených provozem energetických zařízení
 • kontrola a zajištění optimalizace provozu technických zařízení
Našimi zákazníky jsou
 • správci objektů občanské vybavenosti
 • správci objektů pro bydlení
 • průmyslové areály, provozovatelé tepelných soustav