Systém outsourcing

CO JE OUTSOURCING?

Outsourcing znamená, že zájemce o tuto činnost vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti čili subkontraktorovi, specializovanému na příslušnou činnost. Je to tedy druh dělby práce, činnost však není zajišťována vlastními zaměstnanci firmy, nýbrž na základě smlouvy.

Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení nákladů a (nebo) k soustředění na hlavní činnosti firmy, a to v zájmu její konkurenceschopnosti.

Firmy, specializující se na daný obor, mají zpravidla mnohem proškolenější a v dané problematice zkušenější pracovníky. Odpovědnost za problematiku nese jiný subjekt a výchozí firma se může plně věnovat svému oboru. Náklady na zajištění specializované činnosti jsou při využití outsourcingu zpravidla nižší. Zajišťování služeb pomocí outsourcingu je celosvětově zvyšujícím se trendem.

BRES OUTSOURCING

Jedná se o provozování tepelného hospodářství pro zadavatele této služby. Služba může být realizována na několika úrovních a to:

Zcela komplexní pojetí této služby znamená provozování tepelného hospodářství zadavatele od nákupů vstupních médií (plyn,elektrická energie, voda), samotný provoz tepelného hospodářství (zajišťování měření,regulace,revizí,údržby apod.), prodej tepelné energie (fakturace,účtování), odpovědnost za zákonnou legislativu.
Dílčí pojetí této služby je realizace některé části komplexního pojetí.
V kategorii ostatních možností lze zmínit variantu dílčí investice společnosti BRES do modernizace tepelného hospodářství zadavatele (kombinace s metodou EPC), splácení této dílčí investice zadavatelem formou nákupu tepelné energie a po úplném zaplacení převod této technologie (nebo zhodnocení) do majetku zadavatele.