SAV

CO JE SAV?

Studie alternativních způsobů vytápění a ohřevu vody – zkráceně SAV, řeší jednotlivé alternativy vytápění a ohřevu vody v objektu.

Na základě požadavku zadavatele SAVu, který je snížit celkové náklady na vytápění a ohřev vody při zachování stávajícího komfortu, eventuelně jeho zvýšení, SAV popisuje, hodnotí a navrhuje:

  • popisuje současný stav v oblasti vytápění a ohřevu vody v objektu
  • popisuje a navrhuje jednotlivé možné varianty v oblasti modernizace stávajícího systému vytápění a ohřevu vody v objektu
  • vyhodnocuje ekonomický potencionál úspor jednotlivých možných variant modernizace stávajícího systému vytápění a ohřevu vody v objektu
  • navrhuje možnosti realizace jednotlivých možných variant modernizace stávajícího systému vytápění a ohřevu vody v objektu, včetně jejich financování

SAV je nepřenosný, je výlučně ve vlastnictví zadavatele, týká se konkrétního objektu.

SAV je „živý“ dokument, je průběžně aktualizován tak, aby bylo patrné, že vlastník objektu se v daný čas chová v oblasti hospodaření s tepelnou energií hospodárně, využívá dostupné moderní technologie, nakupuje vstupní media (plyn,elektrickou energii) za přiměřené ceny.