Projekce

  • projektová činnost v investiční výstavbě v oboru techniky prostředí staveb vč. zajištění stavebního povolení
  • zpracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatele staveb
  • výkon technického a stavebního dozoru