Projekce

Zabýváme se projektovou činností v investiční výstavbě v oboru techniky prostředí staveb a to:

 • Zdrojů tepla a chladu a to včetně parních zdrojů a dalších energetických celků v průmyslových objektech
 • Vytápění objektů
 • Chlazení objektů
 • Zdravotně technické instalace v objektech
 • Plynoinstalace
 • Přípojky a areálové rozvody vodovodu, kanalizace a zemního plynu
 • Nakládání s dešťovými vodami

Dokumentace ve všech stupních tedy od zpracování studií až po vlastní projekt pro provádění stavby.

Dále:

 • Posouzení stávajícího technického stavu výše zmíněných celků
 • Zajištění stavebního povolení
 • Zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele
 • Výkon technického a stavebního dozoru