Oprávnění

OPRÁVNĚNÍ K ČINNOSTEM V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Oprávnění podle zákona č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií provádět a zpracovávat

  • energetické audity podle § 10 zákona
  • průkazy energetické náročnosti budov podle § 6a odst. 7 zákona
  • kontroly kotlů podle § 6 odst. 5 zákona
  • kontroly klimatizačních systémů podle § 6 odst. 8 zákona

mají pouze energetičtí auditoři nebo osoby autorizované podle zvláštního právního předpisu, s osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), zapsané v Seznamu energetických expertů. Pro zpracování průkazů energetické náročnosti budovy a pro hodnocení účinnosti klimatizačních systémů je platná rovněž autorizace České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) podle zákona č. 360/1992 Sb., doplněná přezkoušením a udělením osvědčení MPO. Kontrolu účinnosti kotlů mohou provádět pouze osoby autorizované podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší.