Reference

Nemocnice Boskovice s.r.o.
 • technické a ekonomické posouzení stavu energetického hospodářství nemocnice
 • technické a ekonomické posouzení stavu prádelny nemocnice
 • poradenství při výkonu licencované činnosti – prodeji tepla a elektrické energie

Nemocnice Prachatice, a.s.
 • projektová dokumentace teplovodní kotelny 3,2 MW s dvěmi kogeneračními jednotkami 208 kW (elektrického výkonu) a 284 kW (tepelného výkonu)
 • projektová dokumentace parní kotelny 1,7t práry/hod
 • projektová dokumentace teplovodních rozvodů, předávacích stanic
 • projektová dokumentace VZT jednotek

NEMOCNICE BŘECLAV
 • projektová dokumentace parní kotelny výkonu 2t páry/hod
 • projektová dokumentace teplovodní kotelny 4,7 MW
 • zásobování čistou párou pavilon E (sterilizátory a vlhčení VZT), vlhčení VZT na pavilonu F a vlhčení VZT pavilonu B

Masarykův onkologický ústav
 • projektová dokumentace pro novou plynovou parní kotelu o výkonu 2t páry/hod
 • projektová dokumentace nových areálových rozvodů
 • projektová dokumentace horkovodních předávacích stanic (přechod z parního média)
 • projektová dokumentace nové středotlaké přípojky plynu

Oncomed manufacturing a.s.
 • projektová dokumentace pro novou plynovou kotelnu s novou kogenerační jednotkou

SALVIS REAL ESTATE a.s.
 • zpracování projektové dokumentace plynových rozvodů
SKR stav, s.r.o.
 • instalace technologie tepelných čerpadel včetně systému měření a regulace o celkovém výkonu 0,5 MW v areálu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební v Brně – Bosonohách
Společenství vlastníků P.Jilemnického 360 a 361 v Adamově
 • zpracování projektové dokumentace předávací stanice pro napojení objektu na solární technologii
Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27
 • poradenství v oblasti energetiky
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební
 • zpracování realizační projektové dokumentace vytápění areálu pomocí tepelných čerpadel
TENERGO Brno, a.s.
 • dodávky a montáž technologie při instalaci kogeneračních jednotek v Tišnově
TEPLO T s.r.o.
 • zpracování projektové dokumentace technologie parní a teplovodní kotelny včetně studie osazení kogeneračních jednotek a trigenerace v areálu Oncomed manufacturing Brno (Lachema)
 • zpracování projektové dokumentace vytápění bytového domu v Modřicích
 • zpracování projektové dokumentace technologie nasazení kogeneračních jednotek na kotelně K30 a K56 v Tišnově
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta
 • studie možnosti využití méněhodnotných paliv ve směsi s různými druhy biomasy pro průmyslové kotle a komunální sféru
Zásobování teplem s.r.o.
 • zpracování komplexní projektové dokumentace osazení kogeneračních jednotek v objektech 4 kotelen v Blansku a kotelny v Boskovicích o celkovém el. výkonu 1.56 MW včetně trafostanic a vyvedení elektrického výkonu
První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s.
 • Ekologizace a modernizace HU kotlů – První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.